Post Archives

znaczenie
26 lipca 2014

Znaczenie słowa „moralność”

Znaczenie słowa „moralność”

Zanim przystąpi się do omawiania związków pomiędzy moralnością a dyplomacją, konieczne jest wyjaśnienie znaczenia tego terminu. Słowo „moralność” Etymologicznie pochodzi od łacińskiego mos, moris (obyczaj, charakter, usposobienie, przepis) i jego pochodnych moralis (moralny, słuszny lub niesłuszny) i moralista (moralność, to co ludzie czynią). Współcześnie moralność rozumiana jest dość powszechnie jako:  – uznawany i obowiązujący w […]