Post Archives

zdrowie psychiczne
29 października 2014

Naturalne predyspozycje dyplomaty

Naturalne predyspozycje dyplomaty

Służbę dyplomatyczną prześladują uproszczone i niesprawiedliwe stereotypy. W dość powszechnym odczuciu społecznym dyplomata uchodzi za człowieka raczej płytkiego, którego podstawowym zajęciem jest „bywanie na salonach” i uczęszczanie w przyjęciach dyplomatycznych. Jest to, rzecz jasna, daleko idące uproszczenie. Dyplomacja nie jest sposobem bycia, lecz zawodem, którego prawidłowe uprawianie wymaga spełnienia szeregu istotnych warunków wstępnych. Do najważniejszych […]