Post Archives

zasady uprawiania dyplomacji
5 listopada 2013

Zasady uprawiania dyplomacji

Zasady uprawiania dyplomacji

Na poziomie działań dyplomatycznych najbardziej adekwatnym słowem, które oddaje sens tych działań, jak również relacji przez nie wywoływanych jest słowo „gra”. Określenie to charakteryzuje działanie, które jest skierowane na dane reguły lub czynności aksjologicznie neutralne. Gra dyplomatyczna Pomimo skonwencjonalizowania działań dyplomatycznych, często kierują nimi reguły aksjologiczne, które nie mają nic wspólnego z neutralnością. Za przykład […]