Post Archives

woodrow wilson
3 maja 2013

Moralność dyplomacji według Woodrowa Wilsona

Moralność dyplomacji według Woodrowa Wilsona

U progu XIX wieku, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Woodrow Wilson, zaproponował wprowadzenie pewnej formy dyplomacji, którą nazwał moralną dyplomacją. Uważał, że demokracja jest podstawą rozwoju narodu, a Stany Zjednoczone utorowały drogę do promocji tej demokracji na całym świecie. Jednak wiele krajów z Ameryki Łacińskiej było pod coraz większym wpływem imperialistycznej polityki, co stanowiło zagrożenie […]