Post Archives

wojna
4 marca 2014

Groza wojny

Groza wojny

Wydarzenia na Ukrainie; z jednej strony niosą ze sobą grozę przekształcenia konfliktu w wojnę; z drugiej strony pozwalają na głębszą refleksję odnośnie moralnej kondycji współczesnego świata. Należy pamiętać, że kryteria moralne często pomagają w rozwiązywaniu wielu sporów i prowadzą do konstruktywnych wniosków. Dlatego w ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć wiele słów takich jak: dialog, pokój, współpraca […]

2 marca 2014

Zasada międzynarodowej solidarności

Zasada międzynarodowej solidarności

Świat zawsze składał się z wielu narodów, ras, kultur i języków. Wyodrębnione na różnych drogach politycznych czy rewolucyjnych państwowości, włączają się w międzynarodowy obieg gospodarczy, wzajemną wymianę handlową i obieg walutowy. Stąd w relacjach międzynarodowych rodzi się potrzeba określenia zasad, które harmonizowałyby oraz zapewniały sprawiedliwe funkcjonowanie poszczególnych państw oraz mieszkających na ich terenie obywateli, by […]