Post Archives

ubodzy
13 maja 2014

Jak budować pokój?

Jak budować pokój?

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie czy w Nigerii, nasuwają wiele pytań natury moralnej. Odnoszą się bezpośrednio do poczucia bezpieczeństwa, stabilności czy ładu międzynarodowego, szczególnie w sytuacji narastających napięć i konfliktów. Dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że forma i metody osiągania zamierzonych celów, dokonują się na podstawie podstępnych i kłamliwych intencji, które zagrażają najważniejszej wartości, […]