Post Archives

spory
4 marca 2014

Groza wojny

Groza wojny

Wydarzenia na Ukrainie; z jednej strony niosą ze sobą grozę przekształcenia konfliktu w wojnę; z drugiej strony pozwalają na głębszą refleksję odnośnie moralnej kondycji współczesnego świata. Należy pamiętać, że kryteria moralne często pomagają w rozwiązywaniu wielu sporów i prowadzą do konstruktywnych wniosków. Dlatego w ostatnim czasie mogliśmy usłyszeć wiele słów takich jak: dialog, pokój, współpraca […]