Post Archives

służba zagraniczna
20 października 2013

Zasada neutralności politycznej

Zasada neutralności politycznej

W kolejnym wpisie z  serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, pochylimy się nad problemem neutralności politycznej w służbie zagranicznej. Zasada ta powinna być jedną z aspektów bezstronności w dyplomacji. Według niektórych jest nawet warunkiem koniecznym. Zdarzają się jednak przypadki, w których może pojawiać się pewne napięcie pomiędzy neutralnością polityczną, a wykonywaniem poleceń służbowych przez dyplomatę. Istota problemu […]

6 października 2013

Egzekwowanie kryteriów moralnych

Egzekwowanie kryteriów moralnych

W rozważaniach nad moralnością w dyplomacji, nie sposób nie zastanowić się nad jej egzekwowaniem. Równocześnie nasuwa się pytanie: Czy jest to możliwe? Jeżeli istniejące w dyplomacji zależności personalne, które wynikają zazwyczaj z powiązania władzy politycznej z dyplomatami, stanowią uzależnienie jednych od drugich. Niewątpliwie takie praktyki, spychają na dalszy plan jakiekolwiek kryteria moralne. Dlatego we współczesnym […]

15 lipca 2013

Służba (zagraniczna) – cnota zapomniana?

Służba (zagraniczna) - cnota zapomniana?

Kiedy myślimy czy mówimy o „służbie”, to mamy na myśli: pracę na rzecz jakiejś wspólnoty czy instytucji, która wykonywana jest z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem. Sens oraz znaczenie „służby”, trafnie ujął w swoim nauczaniu Jan Paweł II mówiąc, że: „wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą […]

Page 2 of 2