Post Archives

predyspozycje
29 października 2014

Naturalne predyspozycje dyplomaty

Naturalne predyspozycje dyplomaty

Służbę dyplomatyczną prześladują uproszczone i niesprawiedliwe stereotypy. W dość powszechnym odczuciu społecznym dyplomata uchodzi za człowieka raczej płytkiego, którego podstawowym zajęciem jest „bywanie na salonach” i uczęszczanie w przyjęciach dyplomatycznych. Jest to, rzecz jasna, daleko idące uproszczenie. Dyplomacja nie jest sposobem bycia, lecz zawodem, którego prawidłowe uprawianie wymaga spełnienia szeregu istotnych warunków wstępnych. Do najważniejszych […]

24 sierpnia 2013

Aplikacja dyplomatyczno – konsularna

Aplikacja dyplomatyczno - konsularna

Do końca sierpnia bieżącego roku, trwa nabór na aplikację dyplomatyczo-konsularną organizowaną przez Polski Instytut Dyplomacji. Konkurs ten składa się z części pisemnej, ustnej oraz badania predyspozycji kandydata do służby zagranicznej. Aplikacja jest rocznym kursem przygotowującym do pracy w szeroko pojętej dyplomacji. Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Cel aplikacji dyplomatyczno-konsularnej Istotnym zadaniem aplikacji […]