Post Archives

prawdziwy dialog
10 marca 2014

Znamiona prawdziwego dialogu

Znamiona prawdziwego dialogu

Każde działanie podejmowane w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych, przynosi ze sobą bilans zysków i strat, który wynika często z nieuniknionych mechanizmów czy to monetarnych, ekonomicznych, finansowych czy politycznych. Dlatego należy pamiętać, że nie można dążyć do osiągania zamierzonych celów na drodze jałowych konfrontacji, lecz tylko poprzez pełną zaufania, ustawiczną i otwartą współpracę oraz dialog. Prowadzenie […]