Post Archives

nominacja
27 czerwca 2013

Jarosław Czubiński – Litwa

Jarosław Czubiński - Litwa

W dniu dzisiejszym Jarosław Czubiński, otrzymał nominację na nowego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. Podczas trwania misji dyplomatycznej jego głównym zadaniem będzie m.in. umacnianie dwustronnych relacji oraz rozwój współpracy gospodarczej zwłaszcza w obszarze infrastruktury i energetyki. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym, gdzie  m.in. uczestniczył w sprawach związanych z […]

20 czerwca 2013

Ambasadorowie RP

Ambasadorowie RP

W kategorii, którą zatytułowałem „Ambasadorowie” będę zamieszczał wpisy na temat nowo powołanych ambasadorów. Pierwszorzędnym celem jest prezentacja życiorysów poszczególnych osób, które są powoływane na najwyższe stanowisko w randze dyplomatycznej. Natomiast drugorzędnym celem jest stworzenie personalnej bazy danych. Należy pamiętać, że ambasador jako szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, który reprezentuje państwo wysyłające wobec władz innego państwa […]

Page 9 of 9