Post Archives

narodziny dyplomacji
5 maja 2014

Narodziny dyplomacji

Narodziny dyplomacji

Na zadane pytanie, kiedy narodziła się dyplomacja nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli działalność dyplomacji będziemy wiązać z działalnością państwa, to możemy stwierdzić, iż narodziła się ona wraz z nim. Jednakże jest ona starsza od instytucji państwa. Stosunki między społecznościami przedpaństwowymi, plemiennymi nie składały się tylko i wyłącznie z szeregu starć zbrojnych. We wzajemnych relacjach […]