Post Archives

Maksyma 71
7 stycznia 2015

Maksyma 71

Maksyma 71

„Wystrzegać się zmienności i nieprawidłowości w postępowaniu”   Gracjan zwraca uwagę, że człowiek przezorny nigdy nie popełni tego błędu – ani na skutek złego humoru, ani w uniesieniu. Zachowuje zawsze jednakową postawę w określonych sprawach – świadczy to o zdrowym rozsądku. Jeśli zmienia swe stanowisko, to tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy lub sama sprawa zmieniły […]