Post Archives

Maksyma 63
10 listopada 2014

Maksyma 63

Maksyma 63

„Wybić się – innym przodując”   Gracjan podkreśla, że kto, prym wiodąc, osiągnął doskonałość, doskonałym się staje podwójnie. Wielki to przywilej w czasie gry: być pierwszym z ręki. Wygrać wtedy można – przy równych kartach. Niejeden mógłby się wyróżnić i zająć pierwsze w swym zawodzie miejsce, gdyby ktoś inny go nie ubiegł. Przy podziale wawrzynów […]