Post Archives

Maksyma 21
1 grudnia 2013

Maksyma 21

Maksyma 21

„Sztuka szczęścia”   Gracjan pisał, że: istnieją pewne prawidła zdobywania szczęścia, nie zawsze jest ono kwestią przypadku, gdy chodzi o człowieka rozumnego. Własne zabiegi mogą tu być pomocne. Są tacy, którym wystarcza, gdy w postawie wyczekującej znajdą się u bram szczęścia, mniemając, że wrota same się otworzą. Słuszniej czynią Ci, którzy w miarę swych zasług […]