Post Archives

Maksyma 20
29 listopada 2013

Maksyma 20

Maksyma 20

„Człowiek synem swego stulecia”   Gracjan pisał, że: ludzie wielkiej zasługi uzależnieni są od swojej epoki. Nie każdy rodzi się w czasie, na jaki sobie zasłużył, a nawet ci, którzy dobrze trafili, nie zawsze odnoszą z tego korzyści. Inni byliby godni lepszego stulecia. Dowodzi to, że dobro nie zawsze tryumfuje. Wszystko na świecie ma właściwą […]