Post Archives

Litwa
27 czerwca 2013

Jarosław Czubiński – Litwa

Jarosław Czubiński - Litwa

W dniu dzisiejszym Jarosław Czubiński, otrzymał nominację na nowego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. Podczas trwania misji dyplomatycznej jego głównym zadaniem będzie m.in. umacnianie dwustronnych relacji oraz rozwój współpracy gospodarczej zwłaszcza w obszarze infrastruktury i energetyki. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym, gdzie  m.in. uczestniczył w sprawach związanych z […]