Post Archives

kodeks dyplomatyczny
7 września 2013

Kodeks dyplomatyczny?

Kodeks dyplomatyczny?

Jednym z elementów zmiany wizerunku dyplomacji jest podjęcie określonych działań, zmierzających do stworzenia takich norm moralnych, które będą kształtowały działalność współczesnej dyplomacji. Wizerunek dyplomacji Szeroko rozumiana dyplomacja nie powinna być postrzegana tylko jako organ czy instytucja, ale również jako zasób kadrowy – czyli zespołu profesjonalistów przygotowanych do wykonywania tego zawodu. Aby to uczynić, należy wprowadzić […]