Post Archives

kłamstwo dyplomatyczne
1 września 2013

Dyplomata – profesjonalny kłamca? (cz.2)

Dyplomata - profesjonalny kłamca? (cz.2)

W pierwszej części wpisu pt.: „Dyplomata – profesjonalny kłamca?”, omówiłem istotę tego zagadnienia. Natomiast w dzisiejszym oraz kolejnych wpisach, dokonam bardziej szczegółowej analizy. Współczesny dyplomata, dysponuje zróżnicowanym zestawem narzędzi, począwszy od prostego kłamstwa (udającego prawdę), aż po czystą prawdomówność, która niejednokrotnie bywa dramatyczna w skutkach (często wypowiedzenie prawdy kończy tzw. grę dyplomatyczną oraz zapoczątkowuje działania wojenne). […]

1 sierpnia 2013

Dyplomata – profesjonalny kłamca? (cz.1)

Dyplomata - profesjonalny kłamca? (cz.1)

We współczesnym świecie dyplomacja stała się narzędziem polityki zagranicznej państwa. Dlatego dyplomata, uważany jest za tzw. inteligentny pas transmisyjny, którego najważniejszym celem jest troska o jak najściślejsze, a jednocześnie taktowne przekazywanie obcym rządom czy politykom określonych informacji. Problem związany z używaniem kłamstwa w działaniach dyplomatycznych, możemy w sposób szczególny zaobserwować, podczas trwania różnych konfliktów zbrojnych. Jednak […]