Post Archives

jakość pracy
28 grudnia 2013

Jakość pracy dyplomaty

Jakość pracy dyplomaty

W rozważaniach nad jakością pracy dyplomaty, odniosę się do katolickiej nauki społecznej. Podaje ona, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ludzka osoba, będąca imago Dei, jest niezależną, racjonalną substancją, unikalną indywidualnością, podmiotem moralnego działania i współtwórcą. Podobieństwo to pozwala również na doszukiwanie się analogii pomiędzy działaniem Boga a pracą człowieka. Jan Paweł […]