Post Archives

etyka
31 sierpnia 2014

Znaczenie słowa „etyka”

Znaczenie słowa „etyka”

Słowo etyka pochodzi od starogreckiego ethos, znaczącego charakter, wartość, zwyczaj czy obyczaj, , ideał, moralność i jego pochodnych. Artystoteles użył jako pierwszy terminu etyka (ta ethica) dla określenia teoretycznych badań nad moralnością, a więc studiów dotyczących wartości, nakazów, zakazów, norm uznawanych w różnych społecznościach. Jest on też twórcą podstaw etyki jako samodzielnej dyscypliny filozoficznej. Poświęcił […]

26 czerwca 2014

Etyka a dyplomacja – wprowadzenie

Etyka a dyplomacja - wprowadzenie

W opinii publicznej panuje przekonanie, że dyplomaci dążą do osiągania swych celów jeszcze mniej szlachetnymi środkami i sposobami, które nie mają nic wspólnego z zasadami, nakazami i normami etyki. Faktem jest, że w naszych czasach, w erze globalizacji, przepaść pomiędzy etyką a dyplomacją powiększa się jeszcze bardziej. Faktem jest jednak i to, że nie da […]

24 stycznia 2014

Uniwersalność i kreatywność współczesnych modeli moralności

Uniwersalność i kreatywność współczesnych modeli moralności

Zaletą koncepcji etycznej Kohlberga jest jej uniwersalizm. Na ten temat pisałem we wpisie: „Model moralności Kohlberga”. Warto wspomnieć, że za pomocą tego modelu były przeprowadzane badania nad rozwojem moralnym w wielu kulturach. Jest to też model, który podkreśla wartość rozwoju i kreatywności także w sferze moralnej. Respektowanie zasad moralnych Należy pamiętać, że przestrzeganie zasad moralnych […]

Page 1 of 2