Post Archives

dobry dyplomata
10 października 2014

Sprawdzaj wiarygodność informacji

Sprawdzaj wiarygodność informacji

Rozważając temat sztuki dyplomacji we współczesnym świecie, który jest naszpikowany jest niepoliczalną ilością różnych informacji, warto się  zastanowić nad ich weryfikacją. Niewątpliwie w tym takiej sytuacji, cenne stają się wskazówki Callieresa, który w swoim dziele poświęcił nieco uwagi tej kwestii. Weryfikacja informacji Nie ulega żadnej wątpliwości, że zdolny dyplomata, który często przybiera postać negocjatora w […]

15 lutego 2014

Lojalność

Lojalność

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha jaką jest lojalność. Jej analiza wymaga szerszej interpretacji, gdyż na skutek umacniania się postaw kooperacyjnych oraz procesów integracyjnych, zwłaszcza w Unii Europejskiej, praktyka ta odeszła od tradycyjnego, wąskiego rozumienia tej cechy jako postawy wyłącznie wobec własnego władcy (władz) i kraju. Komu dyplomata powinien […]

22 listopada 2013

Ambicja bycia dobrym dyplomatą

Ambicja bycia dobrym dyplomatą

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha jaką jest: „ambicja bycia dobrym dyplomatą”. Na początku należy podkreślić, że powinna być oparta na wspólnocie celów oraz działań. Poczucie obowiązku, jak również rzetelności we współdziałaniu z innymi, powinny być elementarną kategorią życiową. Nowoczesna dyplomacja Dotyczy przede wszystkim dyplomacji wielostronnej tzw. gry […]