Post Archives

Bogusław Winid
14 sierpnia 2014

Bogusław Winid – ONZ

Bogusław Winid – ONZ

W dniu wczorajszym minister Radosław Sikorski, wręczył Panu Bogusławowi Winidowi nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wręczając nominację ambasadorską Bogusławowi Winidowi, minister Sikorski podkreślił, że zadaniem dla nowego ambasadora w Nowym Jorku będzie doprowadzenie do uzyskania przez Polskę niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ […]