Post Archives

ambicja
22 listopada 2013

Ambicja bycia dobrym dyplomatą

Ambicja bycia dobrym dyplomatą

W kolejnym wpisie z serii zatytułowanej: „Model idealnego dyplomaty”, zostanie omówiona kolejna cecha jaką jest: „ambicja bycia dobrym dyplomatą”. Na początku należy podkreślić, że powinna być oparta na wspólnocie celów oraz działań. Poczucie obowiązku, jak również rzetelności we współdziałaniu z innymi, powinny być elementarną kategorią życiową. Nowoczesna dyplomacja Dotyczy przede wszystkim dyplomacji wielostronnej tzw. gry […]