Post Archives

2014 rok
31 grudnia 2013

Szczęśliwego Nowego Roku 2014 !

Szczęśliwego Nowego Roku 2014 !

Drodzy Czytelnicy ! Zbliżamy się do końca 2013 roku, który był rokiem wielu ważnych wydarzeń. Przede wszystkim mam na myśli powstanie bloga Moral Diplomacy, a kilka miesięcy później Salonu bloga Moral Diplomacy. Zgodnie z założeniami bloga, udaje się sukcesywnie: upowszechniać dorobek z zakresu moralności dyplomacji, inicjować dyskusję wokół problemów moralnych dyplomacji, proklamować oraz promować moralność dyplomacji, upowszechniać poprawne standardy […]