Posted by Paweł A. Makowski

Świat zawsze składał się z wielu narodów, ras, kultur i języków. Wyodrębnione na różnych drogach politycznych czy rewolucyjnych państwowości, włączają się w międzynarodowy obieg gospodarczy, wzajemną wymianę handlową i obieg walutowy. Stąd w relacjach międzynarodowych rodzi się potrzeba określenia zasad, które harmonizowałyby oraz zapewniały sprawiedliwe funkcjonowanie poszczególnych państw oraz mieszkających na ich terenie obywateli, by wszystkim dobrze, jak również godziwie żyło się na wspólnym terenie ziemskiego globu. Jedną z tych zasad jest:

Zasada międzynarodowej solidarności

Zasada solidarność w stosunkach międzynarodowych, stanowi gwarancję poszanowania godności drugiego człowieka oraz zaangażowania się innych osób we wspólne dobro, by każdy człowiek żyjący na świecie czuł się ważnym członkiem ludzkiej społeczności.

Wymaga porzucenia polityki samolubnej lub inspirowanej partykularnymi interesami. Polityka godna prawdziwych mężów stanu, zakłada realistyczne oraz obejmujące cały świat spojrzenie na kierunki, którymi należy podążać do lepszej i godniejszej egzystencji. Zasadniczym elementem postępu ludzkości jest przekonanie, że rozbieżności i napięcia należy usuwać nie siłą i nie groźbą siły, ale metodami otwartymi i pokojowymi. Dlatego społeczność dyplomatów w tym zakresie ma do odegrania istotną rolę.

Moralna powinność międzynarodowa

Zadaniem wszystkich narodów nie jest wzajemna walka oraz wyniszczanie się wzajemne, lecz porozumienie i zgoda dla dobra pokojowego współżycia. Iluzją jest przekonanie, że wojna oraz przemoc przyniosą prawdziwe rozwiązanie; bowiem sieją one nową nienawiść, jak również jeszcze większą nieufność.

W kontekście wydarzeń na Ukrainie, społeczność międzynarodowa powinna bardziej zdecydowanie okazać polityczną wolę potępienia agresji oraz zbrojnych podbojów terytorialnych.

W odniesieniu do wydarzeń na Ukrainie, nie sposób nie przypomnieć słów Jana Pawła II, który nauczał, że:

Wojna zaczepna jest niegodna człowieka.

Zniszczenie moralne lub fizyczne przeciwnika jest zbrodnią.

Praktyczna obojętność wobec takich praktyk jest świadomym zaniedbaniem.

Ten kto dopuszcza się tych aktów przemocy, kto je toleruje lub usprawiedliwia, odpowie za to nie tylko przed społecznością międzynarodową, ale przede wszystkim przed Bogiem.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecna sytuacja na Ukrainie jest konsekwencją łamania praw człowieka. Społeczeństwo nie może żyć w pokoju, jeżeli zagrożone jest podstawowe prawo do życia czy brak niezbędnych środków materialnych.

Należy podkreślić, że w obliczu konfliktów oraz związanych z nimi krzywd, żadne przedsięwzięcie dyplomatyczne czy polityczne nie może być skuteczne, jeżeli nie jest urzeczywistnieniem dążenia do solidarności. Rządzący państwami otrzymali władzę tylko po to, by służyć swoim narodom. Polityka i dyplomacja spełnia swoją służbę tylko wtedy, kiedy kieruje się taką właśnie motywacją. Niweluje ona obojętność, egocentryzm, przezwyciężając destrukcyjne siły, dążąc do rzeczywistego pojednania oraz budując solidarne społeczeństwo.

Podsumowując, zasada międzynarodowej solidarności jest wartością, której wszyscy ludzie dobrej woli, powinni pragnąć oraz nieustannie do niej dążyć, nie tylko przy pomocy słów, lecz również poprzez podejmowanie konkretnych działań.

Zapraszam do udziału w ankiecie.

[poll id=”3″]

 

Źródło: Jan Paweł II, Zasada solidarności międzynarodowej, Spotkanie z władzami państwowymi i Korpusem Dyplomatycznym, w: OR 4/1989.

Wspólnota międzynarodowa musi stawić czoło problemom ludzkości, Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym, w: OR 5/1992.

Przykład dla całej Europy, Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym, w: OR nadz. II/1985.

Zdjęcie: tajget.pl