Posted by Paweł A. Makowski

W miejscu pracy, w domu, w trakcie dnia powszedniego, podczas uroczystości rodzinnych, przy specjalnych okazjach, odpowiednie zachowanie, pozwala na przyjemne, wspólne przebywanie ze sobą. Dlatego znajomość właściwej postawy w najróżniejszych sytuacjach życiowych, pomaga nie tylko uniknąć poczucia niepewności, ale uchronić nas od gaf, które często przybierają postać niemoralnych zachowań.

Trzy zasady dobrego wychowania

Bądź taktownym i naturalny !

Bądź wyrozumiałym i gotowym nieść pomoc !

Bądź godnym zaufania i gotowym nieść pomoc !

O co każdy powinien pytać sam siebie?

To pytanie ma szczególne zastosowanie w sytuacji, kiedy znajdujemy się w różnych miejscach, w otoczeniu różnych osób.

Pytanie:

Gdzie jestem? – pośród krewnych, przyjaciół, znajomych, obcych, w miejscu pracy, w towarzystwie?

Kogo mam przed sobą? – gościa czy gospodynię, przełożonego w pracy, podwładnego czy człowieka równego sobie rangą? Czy jestem wyraźnie młodszy, czy starszy?

Odpowiedź na te pytania, możemy znaleźć poznając podstawowe zasady savoir vivr’u, od właściwego wychowania przedszkolaka, poprzez współżycie człowieka z człowiekiem, sposobu zachowywania się na większych lub mniejszych przyjęciach, aż do przyjemnego współżycia w gronie rodzinnym, czy w miejscu pracy.

Myślenia, nie zastąpią żelazne reguły …

Powinniśmy pamiętać, że dostarczenie żelaznego, niepodważalnego zbioru zasad, w określonych sytuacjach nie zastąpi myślenia. Może się zdarzyć, że zastosowane zasady przyniosą jeszcze większą szkodę w danej sytuacji, jeżeli nie będziemy w stanie jej ocenić i dostosować własnego działania. Dlatego w stosowaniu zasad savoir vivr’u nie chodzi o stosowanie sztywnych reguł czy nienaruszalnej etykiety, ale o ciągłą gotowość do zmian czy sposobu myślenia. Mniej form, a więcej taktu na pewno się przyda, tym bardziej, iż uprzejmość z sercem jest nieoceniona wartością w kontaktach między ludźmi. Dzięki temu będziemy mogli z nabytymi zasadami savoir vivr’u, łatwiej dostosować się do stale pojawiających się nowych realiów.

Źródło: R. Bania, Z dziejów dyplomacji, w: Dyplomacja (red.) M. Wilk, Łódź 2002.

Zdjęcie: www.wzorowo.com