Regulamin bloga

1. Moral Diplomacy zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny. Taka praktyka będzie stosowana wobec komentarzy, które:
 • zawierają wulgaryzmy,
 • obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,
 • pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
 • ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
2. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym wpisem wypowiada się więcej osób anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Należy pamiętać, że wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
3. Komentator, który publikuje na blogu komentarze oraz własne opinie, czyni to na własną odpowiedzialność.
4. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
5. Moral Diplomacy prosi o przestrzeganie następujących reguł:
 • komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam,
 • starajmy się nie przekraczać granicy pomiędzy ironią, tonem prześmiewczym, a świadomym prowokowaniem do kłótni oraz słownych pyskówek,
 • starajmy się pisać w miarę poprawną polszczyzną,
 • w szczególności starajmy się unikać błędów ortograficznych, również tzw. literówek,
 • nie wprowadzajmy wątków zupełnie nie związanych z tematyką wpisu,
 • nie zamieszczajmy kilku komentarzy jednocześnie,
 • komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury.
6. Moral Diplomacy nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
7. Moral Diplomacy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które będą obowiązywać od momentu ich upublicznienia.
Osoby, które nie będą stosowały się do regulaminu marnują czas. Komentarze niezgodne z regulaminem będą od razu usuwane. Jeżeli ktoś poczuje potrzebę wypowiedzenia własnej opinii z pominięciem zapisów regulaminu, może to uczynić za pośrednictwem strony: Kontakt.