Posted by Paweł A. Makowski

Dzisiejszy wpis jest krótki, ale niezwykle ważny z perspektywy spraw międzynarodowych, gdyż coraz bardziej widoczne jest nagminne naruszanie zasad moralnych, co stanowi zagrożenie dla najwyższego dobra społeczności międzynarodowej, jakim jest – pokój. W skali międzynarodowej moralne zasady współżycia naruszane są często poprzez rozdźwięk, między narodami bogatymi, a mniej zamożnymi oraz ubogimi. W końcu między instytucjami międzynarodowymi, powstałymi z pragnienia pokoju, które przenika narody, a ambicją szerzenia własnej ideologii, zbiorową chciwością żywioną przez narody lub inne zgrupowania ludzkie. Stąd biorą się wzajemne wrogości i nieufności, napięcia i konflikty, których sam człowiek jest zarówno przyczyną, jak i ofiarą.

Można zatem stwierdzić, że stosunki międzynarodowe obfitują w liczne przykłady, nierównomiernego rozwoju gospodarczego, stąd istnieją państwa bogate, których społeczeństwa żyją w dostatku, a obok nich kraje zacofane gospodarczo, w których ludność przymiera głodem. Mając to na uwadze, należy pamiętać, że powstałe instytucje międzynarodowe powstały po to, aby umacniać pokój na świecie, dlatego nie mogą zatracić sensu swojego istnienia i przekształcać się w ośrodki nacisku, realizujące określonych ideologii, które dążą do dominacji nad innymi czy wyzyskiwania jednych przez drugie.

Zdjęcie: wall.alphacoders.com