Posted by Paweł A. Makowski

Dyplomata tylko wtedy zdobędzie pełną szacunku pozycję w środowisku miejscowym, jeśli zostanie uznany za ciekawego interlokutora. Oznacza to, że ma opanowaną sztukę prowadzenia rozmów, formułowania ładnym językiem oryginalnych spostrzeżeń i wniosków, posługiwania się syntezą. Odnosi się to do wszystkich tematów, od ogólnych do tych, które mają związek z najszerzej pojętą problematyką międzynarodową, czy to polityczną, czy to gospodarczą.

Należy przy tym pamiętać, że ciekawym rozmówcą nie jest tyle ten, kto przekazuje bardziej lub mniej poufne wiadomości. Tego rodzaju informacji nie należy bowiem przekazywać poza swoją misją dyplomatyczną. Odnosi się to zwłaszcza do tych, które dotyczą szczegółowych aspektów dwustronnych. Te są z definicji poufne. Dobrze zorientowany dyplomata może poznać wyprzedzająco ważny fakt, czy to dzięki kontaktom z władzami miejscowymi, czy też dzięki śledzeniu biegu wydarzeń za pośrednictwem mediów. Dzielenie się taką informacją, która i tak niebawem przedostania się do wiadomości publicznej, podnosi pozycję i prestiż dyplomaty w jego własnym środowisku.

Źródło: R. Czyżycki, Współczesny dyplomata, w: Dyplomacja, Wydawca Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2002.

Zdjęcie: kryzysowo.pl