Posted by Paweł A. Makowski

„Zdrowy rozsądek”

 

Gracjan powiada, że można by go nazwać tronem rozumu i podwaliną roztropności. Zasięgając rad jego, nie zbłądzimy z pewnością. Najdonioślejszy to z darów Nieba i jak żaden inny, upragniony być winien. To podstawowa część rynsztunku człowieka, tak dlań niezbędna, że sama wystarczy, gdyby nawet zabrakło całej reszty. Wszelkie w życiu poczynania podlegają wpływowi rozsądku i uchodzą za dobre lub złe  – zależnie od jego oceny. Wszystko bowiem winno być dziełem rozumu.

Istotą zdrowego rozsądku jest wrodzone poczucie słuszności, które oświadcza się zawsze po właściwej stronie.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org