Posted by Paweł A. Makowski

„Duch winien górować nad wszystkim”

 

Gracjan podkreśla, że: to podstawowa zasada – w działaniu jak i w mowie. Im wznioślejsze zadanie, tym bardziej duch jest niezbędny. Ziarnko rozwagi więcej znaczy niż cały spichlerz forteli. To niezawodna droga, choć nie budzi zbytniego zaufania.

Niezmierzona chwała otacza imię mądrości. Wystarczy liczyć się ze zdaniem mędrców – ich aprobata stanowi kamień probierczy powodzenia wszelkich poczynań.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org