Posted by Paweł A. Makowski

„Pracuj, nie dopuszczając myśli o porażce”

 

Gracjan zwraca uwagę, że: obawa, że coś się nie uda, odsłania wobec współzawodnika nasze słabe strony. I choćby cię owinął płomień namiętności – jeżeli umysł czuje się niepewnie – będziesz sobie wyrzucać brak rozwagi natychmiast, gdy minie pierwszy zapał. Wszelkie poczynania, którym towarzyszy zwątpienie, są niebezpieczne i lepiej się od nich powstrzymać. Roztropność nie zadowoli się nigdy prawdopodobieństwem, chce ona kroczyć w pełnym świetle dnia.

Jak może się coś udać, skoro obawa paraliżuje w zarodku każdy zmysł. A jeśli niejednokrotnie zawodzi decyzja powzięta wszystkimi głosami podczas narady naszych władz umysłowych – czegóż spodziewać się po takiej, która od początku była przedmiotem wahań ze strony rozumu i złe nasuwała przeczucia?

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org