Posted by Paweł A. Makowski

„Przepis na długowieczność”

 

Gracjan zwracał uwagę, że: przepis to prosty: żyj poczciwie. Dwie rzeczy skracają życie: głupota i złośliwość. Jedni giną, bo nie umieli się przy życiu utrzymać, inni – bo nie chcieli. Cnota sama dla siebie jest nagrodą, występek zaś – własnym katem.

Kto dni swoje, brnąc w grzechu, gorączkowo trwoni = sczeźnie niebawem i to w podwójnym znaczeniu. Kto natomiast żywot wypełnił cnotą, żyć będzie wiecznie. Nieskazitelność duszy udziela się ciału, życie uczciwe jest długotrwałe. Nie tylko pod względem natężenia, ale i rozpiętości.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org