Posted by Paweł A. Makowski

„Poznać dokładnie swój charakter, właściwości umysłu, odruchy serca tudzież swoje namiętności”

 

Gracja podkreśla, że: nie zdołasz nigdy panować nad sobą, o ile istoty swojej nie zgłębisz. Są lustra, w których przejrzy się oblicze, lecz nie ma zwierciadeł dla ducha. Brak ten uzupełnić wypada poważnym wniknięciem w siebie. Praca wewnętrzna winna uchwycić i ulepszyć to, co wymyka się spod powierzchownej obserwacji.

Zbadaj swe siły i zdolności, nim coś przedsięweźmiesz. Przed zaangażowaniem się – poznaj swe możliwości. Oblicz zasoby i uprzytomnij sobie, jak daleko w jakimś kierunku możesz się posunąć.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org