Posted by Paweł A. Makowski

„Trzeba się oszczędzać”

 

Gracja podkreśla, że nieszczęście chce, że wszelka doskonałość wyrodnieje, przemienia się w nadużycie, skoro się po nią zbyt często sięga. Rzecz, zrazu namiętnie przez nas upragniona, w końcu każdemu do cna zbrzydnie. Biada tym, co do niczego nie są zdolni. A i tym także, którzy wszystkiemu chcieliby podołać. Klęska ich czeka nieuchronna, jeśli nadmiernych czekają sukcesów. Nienawiść bowiem zastąpić może dawne uwielbienie. Zwykły to los wszelkich doskonałości. gdy milknie rozgłos nowości, rzecz wyjątkowa szybko zaczyna powszednieć.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org