Posted by Paweł A. Makowski

„Sławę swą co pewien czas odświeżać”

 

Gracjan zwraca uwagę, że to dobry przywilej Feniksa. Doskonałość ulega starzeniu się, a wraz z nią – sława. Podziw słabnie w miarę przyzwyczajenia. Nowość, choćby przeciętna, bierze zazwyczaj górę nad najwyższą doskonałością, która poczęła się starzeć. Koniecznie zatem trzeba się odradzać: co do dzielności swej, rozumu, fortuny, w ogóle pod każdym względem i ukazywać wciąż nowe uroki – jak to czyni słońce, zmieniając często horyzont i tło widowiska. Gdy o zachodzie znika, staje się pożądana jak wszystko, czego nam brak. Ze wschodem zaś podziw budzi na nowo.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org