Posted by Paweł A. Makowski

„Skrzętnie się informować”

 

Gracjan podkreśla, że prawie całe życie mija na ciągłym informowaniu się. Najmniej ważne jest to, co wzrokiem dostrzegamy. Żyjemy, wierząc innym na słowo. Słuch – to boczne wejście dla prawdy, głównie zaś – dla kłamstwa. Zazwyczaj prawda jest dostrzegalna, lecz wyjątkowo tylko można ją usłyszeć. Rzadko do uszu naszych dociera nieskażona, zwłaszcza – kiedy przybywa z oddali. Zabarwia się bowiem uczuciami, napotkanymi po drodze. Podoba się albo nie podoba – zależnie od kolorów, użyczonych przez żądzę lub też czyjś interes, który poprzedzić ją zdołał. Wystrzegaj się chwalców, a bardziej jeszcze tych, którzy ganią. Tu właśnie potrzebna jest szczególna przenikliwość, by wykryć właściwą intencję szermierza, stosującego tercję i po wstępnym sztychu przewidzieć, w jakie miejsce naprawdę uderzy. Chwila zastanowienia powinna wystarczyć dla odróznienia monety prawdziwej od lżejszej czy zgoła fałszywej.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org