Posted by Paweł A. Makowski

„Jowialne usposobienie”

 

Gracjan akcentuje, że zaleta to raczej niż przywara, jeśli przesadą nie grzeszy. Szczypta humoru niezłą jest przyprawą. Najwybitniejsi ludzie kpią nieraz jak żaki, by mir ogólny pozyskać. Z tą tylko różnicą, że zawsze pierwszeństwo oddają rozwadze i zasad strzegą przyzwoitości. Niektórzy potrafią wydostać się z matni jednym błyskiem świetnego humoru. Są bowiem sprawy, które trzeba brać na wesoło i to nawet takie, które inni traktują poważnie. Dobry humor jak magnes serca przyciąga.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org