Posted by Paweł A. Makowski

„Nie stroić żartów bez przerwy”

 

Gracjan podkreśla, że poważne zachowanie się jest dowodem rozwagi. Człowieka poważnego bardziej przy tym szanują niż dowcipnisia. Kto wciąż żartuje, nie może być traktowany poważnie. Uważa się takich ludzi za kłamców, boć jednym i drugim nie można wierzyć; drwiny równie są podejrzane jak kłamstwo. Nigdy nie wiadomo, kiedy ci ludzie mówią poważnie i czy w ogóle stać ich na przejawy rozsądku.

Nie ma nic bardziej rażącego niż ciągłe żarty. Chcąc zdobyć miano dowcipnego światowca, traci się opinię człowieka myślącego. Można się pośmiać chwil parę, lecz resztę czasu – poświęcaj rzeczom poważnym.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org