Posted by Paweł A. Makowski

„Człowiek stanowczy”

 

Gracjan podkreśla, że niezdecydowanie gorsze jest od złego wykonania. Woda bieżąca ulega zepsuciu wtedy dopiero, gdy się zastoi. Są ludzie do tego stopnia niezdecydowani, że niczego nie zrobią, o ile ich ktoś nie zmusi. Czasem nie wynika to z bezradności umysłu, który jest nawet żywy i subtelny, lecz raczej z wrodzonej powolności.

Oznaka to wybitnego rozumu, gdy kształtuje się wśród licznych trudności, bardziej zaś jeszcze, gdy stać go na decyzję. Są ludzie, którzy niczym się nie zrażają. Tacy właśnie predestynowani są na wysokie stanowiska, bo ich twórcza wyobraźnia i stanowczość sądu ułatwiają zrozumienie i załatwienie bieżących spraw. Cokolwiek wpadnie im w ręce – można uważać za zrobione. Tego pokroju człowiek, nadawszy prawa całemu kontynentowi, miał jeszcze dość czasu, aby o innych ziemiach rozmyślać.

Ludzie ci zabierają się do dzieła w sposób zdecydowany wierząc, że szczęście im dopisze.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org