Posted by Paweł A. Makowski

„Wystrzegać się zmienności i nieprawidłowości w postępowaniu”

 

Gracjan zwraca uwagę, że człowiek przezorny nigdy nie popełni tego błędu – ani na skutek złego humoru, ani w uniesieniu. Zachowuje zawsze jednakową postawę w określonych sprawach – świadczy to o zdrowym rozsądku. Jeśli zmienia swe stanowisko, to tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy lub sama sprawa zmieniły oblicze. Wszelkiego rodzaju niestałość ujmę przynosi ludziom rozważnym.

Są tacy, którzy codziennie są w sprzeczności z sobą, rozumowanie ich z dnia na dzień się zmienia, tym bardziej zaś akty woli i sposób zachowania się. Wczorajsze uprzejme TAK przekształca się w opryskliwe NIE. Przeczą stale własnemu postępowaniu i podrywają opinię, jaka się mogła o nich utrwalić; nigdy bowiem nie są sobą.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org