Posted by Paweł A. Makowski

„Umieć odmówić”

 

Gracjan zwraca uwagę, że nie ma potrzeby na wszystko się zgadzać i to w stosunku do wszystkich. Umiejętność odmowy jest równie ważna jak sztuka przyznawania łask. I bardzo to ważna rzecz dla ludzi na kierowniczych stanowiskach.

Wszystko zależy od sposobu załatwienia. NIE wypowiedziane przez jednych, lepiej bywa przyjęte niż TAK rzucone przez innych, gdyż NIE przybrane w grzeczną formę większą sprawi przyjemność, aniżeli TAK wykrztuszone z niechęcią. Są ludzie, którzy „NIE” mają stale na ustach; NIE – to ich pierwsza, odruchowa odpowiedź. I chociaż później na wszystko się godzą, omija ich wdzięczność z powodu właśnie tego poprzedniego NIE, niczym nie osłodzonego.

Nie trzeba odmawiać w sposób zdecydowany, lecz dać kosztować swą odmowę, jak gdyby kropla po kropli. Nie należy również odmawiać prośbie w całości, co doprowadza ludzi do rozpaczy, lecz przeciwnie – zostawić zawsze jakiś rąbek nadziei, aby w ten sposób osłodzić gorycz odmowy. Kurtuazja winna wypełnić pustkę, powstałą wskutek rekuzy, miłe słowa niechaj zastąpią pomyślny wynik starań.

TAK i NIE to krótkie słowa, ale przed wypowiedzeniem ich trzeba się dobrze zastanowić.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org