Posted by Paweł A. Makowski

„Wybierz sobie zawód powszechnie ceniony”

 

Gracjan zwraca uwagę, że wszystko prawie zależy od zadowolenia innych. Słowa podziwu dla rzeczy doskonałych – to jakby ożywcze podmuchy wiatru dla kwiatów: decydują nieraz o życiu. Istnieją zajęcia cieszące się ogólnym uznaniem; inne równie pożyteczne nie mają zbyt wielkiego powodzenia w opinii. Jedne spotykają się z życzliwością jako dla wszystkich zrozumiałe. Inne bardziej majestatyczne i nawet podziwiane, lecz trudne do przeniknięcia mniej mogą na poklask liczyć.

Spośród władców największą sławą cieszą się zwycięzcy. Dlatego królowie aragońscy tacy byli głośni zyskując przydomki Wojowników, Zdobywców, Wspaniałych. Człowiek wartościowy winien przeto obrać sobie zawód przez wszystkich ceniony i dla każdego dostępny jeśli pragnie w oczach ogółu zdobyć nieśmiertelność.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org