Posted by Paweł A. Makowski

„Wybić się – innym przodując”

 

Gracjan podkreśla, że kto, prym wiodąc, osiągnął doskonałość, doskonałym się staje podwójnie. Wielki to przywilej w czasie gry: być pierwszym z ręki. Wygrać wtedy można – przy równych kartach. Niejeden mógłby się wyróżnić i zająć pierwsze w swym zawodzie miejsce, gdyby ktoś inny go nie ubiegł. Przy podziale wawrzynów pierwsi zdobywcy korzytstają z prawa pierwszeństwa, dla następnych szeregów zostaje już tylko nikła cząstka i to jeszcze podawana w wątpliwość. Mimo największych wysiłków nie zwalczą powszechnej opinii, że są tylko naśladowcami. Wielcy geniusze starali się zawsze obrać nową drogę ku szczytom doskonałości; rozwaga służyła im za przewodnika. Uczeni dzięki swym odkryciom, zaliczani są w poczet istot najwybitniejszych. Niektórzy wolą w drugorzędnych przodować zespołach niż w pierwszych – grać rolę statysty.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org