Posted by Paweł A. Makowski

„Posługiwać się dobrymi narzędziami”

 

Gracjan  przypomina, że niektórzy, odwrotnie każą się jeszcze dopatrywać w tym szczególnych zalet swego umysłu. Niebezpieczny to „punkt honoru” i zwykle koniec bywa żałosny. Doskonałość ministra w niczym laurów nie umniejsza władcy. Chwała osiągniętego zwycięstwa i tak w całości głównemu przypada bohaterowi, w razie przegranej zaś  – czeka go potępienie. Rozgłos wyróżnia zawsze głównych twórców dzieła. Nie powie nikt „Ten oto miał dobrych albo złych ministrów”, lecz „Dobrze albo źle wywiązał się z zadania”. Trzeba więc starannie dobierać ministrów, bo od tego zależy sława nieśmiertelna.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org