Posted by Paweł A. Makowski

„W niezwykłych poczynaniach zabłysnąć”

 

Gracjan podkreśla, że osobliwy to walor wśród wielu innych doskonałości. Nie będzie bohaterem, kto nie wyróżni się szczególnymi talentami. Przeciętność nie wystarczy, by zdobywać oklaski. Dostojność na wysokim stanowisku pozwala wyróżnić się spośród tłumu i wznieść do poziomu wyjątkowości. Przodować w poślednim zawodzie, to wielkość w małej skali, to jakby … coś niecoś – w nicości. Im bardziej rzecz przyjemna – tym łatwiej bywa wzniosła. Dostojność w znamienitych poczynaniach cechuje udzielnego władcę, budzi podziw i życzliwość.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org