Posted by Paweł A. Makowski

„Zdrowy rozsądek”

 

Gracjan mówi, że niektórzy ludzie – już od powicia roztropni – dzięki wrodzonej tej zalecie łatwo odnajdują ścieżkę, wiodącą ku szczytom Mądrości i zaraz na wstępie są jakby w połowie drogi. Umysł ich dojrzewa z wiekiem i w miarę zdobytego doświadczenia – wreszcie osiąga najwyższy stopień rozwoju. Wystrzegają się wszelkich kaprysów, które by mogły na próbę wystawić roztropność. Zwłaszcza gdy chodzi o sprawy państwowe, które, ze względu na niezwykłą wagę, wymagają szczególnej oględności. Ludzie tacy zasłużyli, by powierzonym im był ster nawy państwowej, albo co najmniej powinni udzielać rad panującym.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org