Posted by Paweł A. Makowski

„Działając z rozmysłem, zyskasz większą pewność”

 

Gracja podkreśla, że rzeczy udane zjawiają się zawsze w porę. Co nagle to po diable. Gdy dzieło ma przetrwać wieki, winno być z myślą o tym wykonane. Zwykło się przywiązywać wagę do rzeczy doskonałych i one jedynie są trwałe. Co zostało głęboko przemyślane, będzie wiecznotrwałe. Rzeczy wartościowe drogo kosztują. Najcenniejszy z metali najdłużej się formuje i jest ze wszystkich najcięższy.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org