Posted by Paweł A. Makowski

„Pilność i twórcza wyobraźnia”

 

Gracjan zwraca uwagę, że płody swobodnej pracy myśli winny być sprawnie i ze starannością wprowadzane w życie. Pośpiech cechuje szaleńców, którzy niezdolni dostrzec niebezpieczeństwa – pędzą przed siebie na oślep. Przeciwnie – ludzie rozumni grzeszą powolnością, która jest skutkiem nadmiernych roztrząsań. Często zwłoka udaremnia dobrze obmyślone przedsięwzięcie. Sprawność w działaniu rodzicem jest powodzenia. Wiele dokaże – kto niczego nie odkłada do jutra.

Więcej informacji na temat dzieła we wpisie pt.: „Brewiarz dyplomatyczny”.

Źródło: B. Gracjan, Brewiarz dyplomatyczny (przeł.) B. Gajewicz, Warszawa 2004.

Zdjęcie: pl.wikipedia.org